ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 8 ชุมชนบางน้ำจืด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
4 มิถุนายน 2567

6