ภาพกิจกรรม
#วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี

#วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี

1202

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ

1190

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1180

30 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันฟุตบอลยุวชน เทศบาลเมืองดอนสักคัพ ครั้งที่ 2 ประเภทอายุรุ่นไม่เกิน 6 ปี ณ สนามโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

การแข่งขันฟุตบอลยุวชน เทศบาลเมืองดอนสักคัพ ครั้งที่ 2 ประเภทอายุรุ่นไม่เกิน 6 ปี ณ สนามโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

1188

17 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1180

13 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม " ทำความดีเพื่อแม่ "

กิจกรรม " ทำความดีเพื่อแม่ "

1180

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๖

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

1185

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

1182

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

1188

10 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
#กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด และกิจกรรมทำดีเพื่อแม่

#กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด และกิจกรรมทำดีเพื่อแม่

1164

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการแปรงฟันในโรงเรียน ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมการแปรงฟันในโรงเรียน ประจำปี 2566

1164

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ถวายเทียนพรรษา #เข้าพรรษา2566

ถวายเทียนพรรษา #เข้าพรรษา2566

1166

1 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

1208

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ชุมชนโพธิ์ทอง

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ชุมชนโพธิ์ทอง

1218

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกิจกรรมทำความสะอาด " ทำความดีเพื่อพ่อ "

กิจกรรมเคารพธงชาติ และกิจกรรมทำความสะอาด " ทำความดีเพื่อพ่อ "

1172

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

1207

26 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ "มอบรถเข็น (วีลแชร์) เพื่อผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566"

โครงการ "มอบรถเข็น (วีลแชร์) เพื่อผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566"

1181

26 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

1212

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด " Kids Monkey Gams "

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด " Kids Monkey Gams "

1295

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดและโครงการหล่อเทียนพรรษา หลอมใจชาวดอนสัก

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดและโครงการหล่อเทียนพรรษา หลอมใจชาวดอนสัก

1201

21 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...