ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

54

30 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2567

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2567

40

25 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันสงกรานต์ #เทศบาลเมืองดอนสัก

กิจกรรมวันสงกรานต์ #เทศบาลเมืองดอนสัก

91

17 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชนบางนางบน

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชนบางนางบน

42

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2566

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2566

58

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  พ.ศ. ....

ต้อนรับนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พ.ศ. ....

54

26 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

พิธีเปิดโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

53

26 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567

57

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองดอนสักเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองดอนสักเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

51

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

46

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดโครงการและปฐมนิเทศน์โรงเรียนสร้างสุข รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

พิธีเปิดโครงการและปฐมนิเทศน์โรงเรียนสร้างสุข รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

43

15 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการบ้านมั่นคง สุขภาพดี ปลอดภัย ใส่ใจสุขาภิบาลชุมชน

โครงการบ้านมั่นคง สุขภาพดี ปลอดภัย ใส่ใจสุขาภิบาลชุมชน

47

15 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
#กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

#กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

51

4 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดงานประจำปีแห่เจ้า-ลุยไฟ ศาลเจ้าพ่อเตียวหุย

พิธีเปิดงานประจำปีแห่เจ้า-ลุยไฟ ศาลเจ้าพ่อเตียวหุย

51

29 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อจ้อย ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

พิธีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อจ้อย ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

62

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพพระกิตติมงคลพิพัฒน์และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ มณฑลพิธี หน้ามณฑปพ่อหลวงจ้อย

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพพระกิตติมงคลพิพัฒน์และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ มณฑลพิธี หน้ามณฑปพ่อหลวงจ้อย

68

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
#งานประเพณีตรุษจีนบ้านเกาะแรต ประจำปี 2567

#งานประเพณีตรุษจีนบ้านเกาะแรต ประจำปี 2567

67

11 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
แผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

แผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

369

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

393

25 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

383

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...