ภาพกิจกรรม
ณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

ณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

1190

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนพ่อหลวงจ้อย

งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนพ่อหลวงจ้อย

1184

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสร้างสุข

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสร้างสุข

1188

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

ต้อนรับคณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

1180

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

1176

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองวาฬ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองวาฬ

1191

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลเมืองดอนสักร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองดอนสักร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565

1188

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนสร้างสุข

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนสร้างสุข

1189

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกพืช สมุนไพร ตามโครงการ “สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

กิจกรรมปลูกพืช สมุนไพร ตามโครงการ “สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

1189

30 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนเปราะบางที่ตกเกณฑ์ MPI ตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนเปราะบางที่ตกเกณฑ์ MPI ตามนโยบายรัฐบาล

1182

30 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงสระ

รับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงสระ

1187

26 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลยุวชนเทศบาลเมืองดอนสักคัพ

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลยุวชนเทศบาลเมืองดอนสักคัพ

1191

25 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลเมืองดอนสักจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

เทศบาลเมืองดอนสักจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

1191

24 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองดอนสัก

การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองดอนสัก

1188

23 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติ

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติ

1177

18 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1189

13 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1183

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

1184

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

1193

10 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1188

8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...