ภาพกิจกรรม
#กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด และกิจกรรมทำดีเพื่อแม่

#กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด และกิจกรรมทำดีเพื่อแม่

1537

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการแปรงฟันในโรงเรียน ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมการแปรงฟันในโรงเรียน ประจำปี 2566

1536

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ถวายเทียนพรรษา #เข้าพรรษา2566

ถวายเทียนพรรษา #เข้าพรรษา2566

1543

1 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

1580

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ชุมชนโพธิ์ทอง

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ชุมชนโพธิ์ทอง

1596

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกิจกรรมทำความสะอาด " ทำความดีเพื่อพ่อ "

กิจกรรมเคารพธงชาติ และกิจกรรมทำความสะอาด " ทำความดีเพื่อพ่อ "

1550

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

1581

26 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ "มอบรถเข็น (วีลแชร์) เพื่อผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566"

โครงการ "มอบรถเข็น (วีลแชร์) เพื่อผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566"

1554

26 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

1580

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด " Kids Monkey Gams "

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด " Kids Monkey Gams "

1734

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดและโครงการหล่อเทียนพรรษา หลอมใจชาวดอนสัก

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดและโครงการหล่อเทียนพรรษา หลอมใจชาวดอนสัก

1579

21 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

1581

19 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข

1579

18 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1585

10 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี2566

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี2566

1592

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลเมืองดอนสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศบาลเมืองดอนสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

1570

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566

ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566

1576

21 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

1578

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

พิธีเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

1574

9 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานทำบุญครบรอบ ๘๔ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

งานทำบุญครบรอบ ๘๔ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

1584

8 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...