ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนเปราะบางที่ตกเกณฑ์ MPI ตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนเปราะบางที่ตกเกณฑ์ MPI ตามนโยบายรัฐบาล

1562

30 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงสระ

รับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงสระ

1568

26 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลยุวชนเทศบาลเมืองดอนสักคัพ

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลยุวชนเทศบาลเมืองดอนสักคัพ

1573

25 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลเมืองดอนสักจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

เทศบาลเมืองดอนสักจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

1577

24 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองดอนสัก

การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองดอนสัก

1574

23 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติ

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติ

1561

18 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1570

13 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1563

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

1571

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

1574

10 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1570

8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1565

8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

1561

28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

1571

28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนทองไมล์ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสู

โครงการชุมชนทองไมล์ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสู

1573

27 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนทองไมล์ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการชุมชนทองไมล์ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1566

27 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
" รวมใจไทย ปลูกกล้าพะยอม "

" รวมใจไทย ปลูกกล้าพะยอม "

1559

26 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

1579

22 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565

การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565

1579

21 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด (วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์)

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด (วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์)

1579

28 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...