ภาพกิจกรรม
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

1206

19 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข

1203

18 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

1226

11 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1216

10 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี2566

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี2566

1212

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลเมืองดอนสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศบาลเมืองดอนสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

1195

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566

ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566

1203

21 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

1203

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

พิธีเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

1200

9 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานทำบุญครบรอบ ๘๔ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

งานทำบุญครบรอบ ๘๔ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

1209

8 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

1198

3 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

1209

3 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

1204

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

1204

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2566

1192

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมรณรงค์ สนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยลายราชวัตรโคม หรือราชวัตรดอกใหญ่ ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมรณรงค์ สนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยลายราชวัตรโคม หรือราชวัตรดอกใหญ่ ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1187

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและวิธีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสวัสดิการสังคม

ประชุมเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและวิธีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสวัสดิการสังคม

1197

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

1197

25 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

1186

25 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

1190

24 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...