ภาพกิจกรรม
ชาวอำเภอดอนสักพร้อมใจทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

ชาวอำเภอดอนสักพร้อมใจทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

386

9 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ ตลาดสดเทศบาลเมืองดอนสัก

ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ ตลาดสดเทศบาลเมืองดอนสัก

403

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้วันพระ

วันนี้วันพระ

387

27 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

1622

25 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อคนดอนสัก

จิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อคนดอนสัก

391

20 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก

กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก

389

19 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก

กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก

402

18 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณบ้านปากดอนสัก

ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณบ้านปากดอนสัก

393

15 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
8 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

8 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

398

8 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

386

7 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดงานลอยกระทงเทศบาลเมืองดอนสัก ประจำปี 2566

พิธีเปิดงานลอยกระทงเทศบาลเมืองดอนสัก ประจำปี 2566

388

4 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันเรือพายเทศบาลเมืองดอนสัก ประจำปี 2566

การแข่งขันเรือพายเทศบาลเมืองดอนสัก ประจำปี 2566

390

26 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดเทศกาลอาหารของดีเมืองดอนสัก ประจำปี 2566

พิธีเปิดเทศกาลอาหารของดีเมืองดอนสัก ประจำปี 2566

399

22 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ ท่าเรือราชาเฟอรี่

การซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ ท่าเรือราชาเฟอรี่

395

17 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ขบวนเชิดชูเกียรติ #นายจักริน ดำมุณี นักกีฬา 2 เหรียญทอง จากเอเชียนพาราเกมส์

ขบวนเชิดชูเกียรติ #นายจักริน ดำมุณี นักกีฬา 2 เหรียญทอง จากเอเชียนพาราเกมส์

397

10 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเติมฝัน ปันรัก แก่ผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

โครงการเติมฝัน ปันรัก แก่ผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

406

8 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จัดเตรียมงานลอยกระทงและลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาโครงการก่อสร้างฯภายในซอยประชาอุทิศ

จัดเตรียมงานลอยกระทงและลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาโครงการก่อสร้างฯภายในซอยประชาอุทิศ

1560

4 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำความสะอาดศาลาการเปรียญวัดวิสุทธิชลาราม

ทำความสะอาดศาลาการเปรียญวัดวิสุทธิชลาราม

1552

4 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก

1546

4 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบำรุงรักษาศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านปากดอนสัก

ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบำรุงรักษาศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านปากดอนสัก

1542

1 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...