ภาพกิจกรรม
หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันพระใหญ่" ณ วัดวิสุทธิชลาราม (บางน้ำจืด)

หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันพระใหญ่" ณ วัดวิสุทธิชลาราม (บางน้ำจืด)

1573

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพนังงาน ประจำปี 2566

ประชุมพนังงาน ประจำปี 2566

1594

9 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองจอมพล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองจอมพล

1560

2 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติ

1593

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลเมืองดอนสักจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

เทศบาลเมืองดอนสักจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

1573

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 ประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนพ่อหลวงจ้อย

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนพ่อหลวงจ้อย

1581

15 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ

1591

14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างโครงการศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองดอนสัก

ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างโครงการศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองดอนสัก

1564

18 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

1570

2 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนเกาะแรตวิถีใหม่

โครงการชุมชนเกาะแรตวิถีใหม่

1565

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนท้องอ่าว ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการชุมชนท้องอ่าว ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1559

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

ณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

1575

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนพ่อหลวงจ้อย

งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนพ่อหลวงจ้อย

1568

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสร้างสุข

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสร้างสุข

1571

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

ต้อนรับคณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

1562

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

1560

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองวาฬ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองวาฬ

1577

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลเมืองดอนสักร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองดอนสักร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565

1575

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนสร้างสุข

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนสร้างสุข

1571

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกพืช สมุนไพร ตามโครงการ “สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

กิจกรรมปลูกพืช สมุนไพร ตามโครงการ “สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

1571

30 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...