ภาพกิจกรรม
งานทำบุญครบรอบ ๘๔ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

งานทำบุญครบรอบ ๘๔ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

1596

8 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

1583

3 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

1600

3 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

1594

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

1590

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2566

1579

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมรณรงค์ สนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยลายราชวัตรโคม หรือราชวัตรดอกใหญ่ ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมรณรงค์ สนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยลายราชวัตรโคม หรือราชวัตรดอกใหญ่ ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1574

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและวิธีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสวัสดิการสังคม

ประชุมเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและวิธีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสวัสดิการสังคม

1583

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

1583

25 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

1575

25 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

ติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก

1578

24 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

1548

23 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

การประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

1564

18 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลชุมชน เพื่อคนบางน้ำจืด

โครงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลชุมชน เพื่อคนบางน้ำจืด

1577

9 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

1572

9 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ต้อนรับเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

1570

3 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมการประชุมและรับประกาศหนังสือรับรองมาตรฐานฯ EHA

ร่วมการประชุมและรับประกาศหนังสือรับรองมาตรฐานฯ EHA

1579

25 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1568

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

1579

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1589

27 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...