ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองวาฬ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองวาฬ

1519

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลเมืองดอนสักร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองดอนสักร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565

1517

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนสร้างสุข

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนสร้างสุข

1515

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกพืช สมุนไพร ตามโครงการ “สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

กิจกรรมปลูกพืช สมุนไพร ตามโครงการ “สวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

1514

30 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนเปราะบางที่ตกเกณฑ์ MPI ตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนเปราะบางที่ตกเกณฑ์ MPI ตามนโยบายรัฐบาล

1508

30 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงสระ

รับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงสระ

1512

26 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลยุวชนเทศบาลเมืองดอนสักคัพ

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลยุวชนเทศบาลเมืองดอนสักคัพ

1519

25 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลเมืองดอนสักจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

เทศบาลเมืองดอนสักจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

1521

24 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองดอนสัก

การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสร้างสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองดอนสัก

1520

23 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติ

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติ

1504

18 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1516

13 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1509

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

1512

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

1520

10 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1515

8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถาเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

1513

8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์

1505

28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

1517

28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนทองไมล์ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสู

โครงการชุมชนทองไมล์ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสู

1516

27 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนทองไมล์ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการชุมชนทองไมล์ร่วมกัน ใส่ใจ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1512

27 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...