ภาพกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อคนดอนสัก

จิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อคนดอนสัก

24

15 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
งานทำบุญครบรอบ ๘๕ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

งานทำบุญครบรอบ ๘๕ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)

27

9 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บ้านเกาะแรต

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บ้านเกาะแรต

29

6 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

34

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

30

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 11

โครงการอบรมนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 11

32

2 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

30

2 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

27

2 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ต.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ต.ย่านตาขาว จ.ตรัง

28

2 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

22

2 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอดอนสัก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอดอนสัก

25

31 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสร้างสุข ณ ศูนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนางกำ

กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสร้างสุข ณ ศูนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนางกำ

36

23 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล)

โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล)

34

23 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมปล่อยแม่พันธ์ปูม้า และร่วมพิธีเปิดงาน Grand Opening Beach Mountain Club ณ อ่าวท้องหยี

ร่วมปล่อยแม่พันธ์ปูม้า และร่วมพิธีเปิดงาน Grand Opening Beach Mountain Club ณ อ่าวท้องหยี

37

21 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

36

21 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงานครบรอบ 65 ปี โรงเรียนวัดวิสุทธิชลาราม

ร่วมงานครบรอบ 65 ปี โรงเรียนวัดวิสุทธิชลาราม

47

21 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการศึกษาภาคี เครือข่ายการจัดการศึกษา

โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการศึกษาภาคี เครือข่ายการจัดการศึกษา

41

15 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

45

15 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดงานประจำปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระครูวรธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อขวัญ) ณ วัดท้องอ่าว

พิธีเปิดงานประจำปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระครูวรธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อขวัญ) ณ วัดท้องอ่าว

43

14 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมสืบสานประเพณีจบปี จบเดือน

ร่วมสืบสานประเพณีจบปี จบเดือน

44

14 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...